Curs online între 28 iunie – 2 iulie, zilnic între orele 19.00 -21.00.

Cursul a fost special creat pentru cursanţii Fundaţiei Calea Victoriei.

Fiecare artist ce a intrat in istoria artei a revoluţionat modul în care ne raportăm la artă. Aceşti artişti au  curajul să spargă normele, să experimenteze tehnici noi, subiecte insolite şi în acelaşi timp găsesc categorii de public amator de creaţiile lor. 

Mulţi dintre ei au fost consideraţi inadaptaţi, nepotriviţi pentru perioada lor, incomozi de cele mai multe, dar au avut şi au rezilienţa să creeze în pofida neîncrederii pe care o primesc din partea celor din jur.  Lucrările create de ei sunt modele de bune practice şi sunt definitorii pentru noile stiluri artistice şi estetice.

Fiecare grupare artistică creată din secolul al XX-lea avea menirea de a renega o formă de manifestare artistică anterioară. Astfel, impresionismul a apărut ca o reacţie contra academismului francez, neoimpresionismul ca o reacţie la impresionism, iar dadaismul era primul curent avangardist care prezenta între anii 1916 şi 1923 negarea tuturor valorilor creaţiei şi a tuturor atitudinilor artiştilor.

Criza cu care se confrunta arta occidentală a fost observabilă şi prin faptul că în timpul secolului al XX-lea conceptul de „avangardă” definea tot ce era nou propus în domeniul artelor. Toate curentele estetice, ale căror programe respingeau trecutul şi doreau să realizeze lucrări prin noi tehnici şi metode, erau reunite sub denumirea de avangardă. Artiştii avangardişti se considerau nişte misionari în reprezentarea unei noi arte. Astfel, au apărut lideri cu responsabilităţi şi cu privilegii. Ideile expresionismului, ale cubismului, ale futurismului şi ale dadaismul prin toate formele de manifestare au definit revolta artiştilor faţă de tradiţiile artistice devenite desuete, faţă de istoria artei care nu mai era privită ca un compediu de imagini din care se pot inspira. Această revoltă a artiştilor definea necesitatea inovaţiei pentru o viitoare evoluţie a artei, fie şi prin moartea acesteia. Arta abstractă a eliminat figurativul şi chipul uman din creaţia artistică pentru a reprezenta în mod constant obiectul. Influenţa Primului Război Mondial asupra artiştilor a favorizat ruperea de tradiţie şi necesitatea unui nou mijloc de exprimare. Curentele de avangardă au ajuns în cele din urmă într-un punct de criză în care nu mai au ce  nega, au eliminat elementele din natura înconjurătoare, culorile impresioniştilor, definiţiile de creare standard ale academismului, au exclus chipul uman din lucrare, au plăsmuit într-o formă aleatorie colaje de idei considerate opere pentru ca în final să realizeze  un pătrat alb pe un fond alb şi un pătrat negru pe un fond negru (lucrări aparţinând lui Kazimir Malevich). Tot ce era de negat a fost negat. Această criză a avangardelor s-a definivat şi înţeles clar în momentul în care lucrările avangardiste au căpătat un succes involuntar şi au devenit capodopere.  După avangarde se poate vorbi de un „sfârşit al artei”, o dată cu apariţia lucrărilor de pop-art, şi tot ce a urmat după a schimbat şi paradigma conceptului de “suport al unei opera de artă”, s-au dezvoltat performance-urile, lucrările video, instalaţiile, happeningurile.  

În cadrul acestui curs discutăm de conceptele de “opera de artă”, “judecată de valoare” diversitatea de posibile lucrări de artă de la sculpturi, picturi, lucrări de grafică, la performance art, video-mapping, instalaţii şi culminăm cu NFT-urile (non-fungible tokes) nou apărute.

Artiştii selectaţi sunt vârfurile de lance ale generaţiilor lor. Cele 5 cursuri au cursivitate, prezinta epoci diferite, aflate într-o interdependenţă temporară, fiecare fiind înlănţuite cronologic. Iar pe lângă seria de artişti internaţionali, cursul pune accentul şi pe artiştii români consacraţi care au schimbat şi schimbă maniera în care ne raportăm la artă.

Curs 1. Apariţia conceptelor de artist, operă de artă

  • Meşteşugari şi creatori de frumos
  • Maeştri consacraţi ai istoriei artei: Leonardo DaVinci, Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer, Rembrandt, Caravaggio, Peter Paul Rubens

Curs 2. Raţiune, sublim, impresie & senzaţie

  • Artişti internaţionali:  Jean Honore Fragonard, Gian Lorenzo Bernini, Francisco Goya, Hokusai, Jean Baptise- Camille Corot, Edgar Degas, Claude Monet, Edouard Manet, George Seurat, Vincent Van Gogh
  • Artişti din România: Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Nicolae Dărăscu, Arthur Verona

Curs 3. Expresie, culoare, insolit

  • Artişti internaţionali:  Edvard Munch, Kazimir Malevich, Paul Klee, Egon Schiele, Jackson Pollock, Salvador Dali, Pablo Picasso, Frida Kahlo
  • Artişti din România: Victor Brauner, M.H.Maxy, Magdalena Rădulescu, Nicolae Tonitza, Ion Ţuculescu, Constantin Brâncuşi, Corneliu Michăilescu, Corneliu Baba

Curs 4. Artă, non-artă, noua artă

  • Artişti internaţionali: Marcel Duchamp, John Cage, Joseph Beuys, Andy Warhol, Jean Michel Basquiat, Man Ray, Lucian Freud
  • Artişti din România: Andrei Cădere, Grupul PROLOG, Grupul Sigma, Geta Brătescu, Ion Grigorescu, Ion Bârlădeanu

Curs 5. Arta contemporană şi super contemporană

  • Artişti internaţionali: Jeff Koons, Maurizio Catellan, Michael Landy, Damien Hirst, JR, Patricia Piccinini, Al WeiWei, Louise Bourgeois, Marina Abramovic
  • Artişti din România: Dan Perjovschi, Horia Damian, Adrian Ghenie, Ștefan Câlția, Mircea Cantor, Belu-Simion Fainaru, Alexandra Croitoru.

Detalii înscriere curs: Fundaţia Calea Victoriei sau DM.